Privacy statement

Jouw privacy is voor ons erg belangrijk. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat jouw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij de dienstverlening van de Bibliotheek allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op.

Persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die direct of indirect tot jou te herleiden zijn. Een aantal voorbeelden zijn:

 • Jouw naam en adres
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens (bij betaling via bank, pin, creditcard of iDeal)
 • Geslacht (om je op de juiste manier aan te kunnen spreken)
 • Geboortedatum
 • IP-adres
 • Gekochte toegangskaarten
 • Leengegevens 
 • Overige voorkeuren die je bij ons hebt opgegeven

Wat doen we met je gegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoeren van het door jou afgesloten lidmaatschap
  Voor het uitlenen van materialen hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook je telefoonnummer nodig, en natuurlijk de informatie over de materialen die je leent. Zo weten we waar onze eigendommen zijn en wanneer we ze weer terug kunnen verwachten. We kunnen je ook een bericht sturen als de materialen terug moeten, of je op de hoogte brengen over de status van je reservering. Zo’n bericht kunnen we sturen naar je telefoon, je email of je huisadres.

 • Je persoonlijke account
  Via Mijn Bibliotheek kom je bij jouw gegevens zoals wij die in ons bestand hebben staan. Je kunt die gegevens voor een deel zelf wijzigen. Hier zie je ook je betaalgeschiedenis, je leengeschiedenis, de materialen die je gereserveerd hebt, en wat je nog in huis hebt. Ook kun je je interesses doorgeven. Je kunt bovendien toegang aanvragen tot gegevens van anderen, bij voorbeeld andere gezinsleden. Die toegang krijg je alleen als die ander jouw verzoek accepteert.

 • Landelijk inlogsysteem
  Voor de toegang tot zowel de lokale als de online Bibliotheek wordt gebruik gemaakt van één landelijk inlogsysteem. Dit houdt in dat bibliotheekleden maar één gebruikersnaam en wachtwoord nodig hebben om in te loggen op de website van Bibliotheek Borne en op de online Bibliotheek. Met de abonnementen kan een bibliotheeklid óók gebruik maken van de online Bibliotheek, met toegang tot e-books en luisterboeken. De online Bibliotheek valt onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek. Voor het verwerken van persoonsgegevens voor dit landelijke inlogsysteem zijn de Koninklijke Bibliotheek en Bibliotheek Borne gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. 

 • Automatische incasso
  Je contributie kun je automatisch, via een incasso betalen, wij gebruiken dan je bankgegevens om dit door de bank te laten regelen. Dit doen we alleen als je ons daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.

 • Inzage gegevens door medewerkers en/of vrijwilligers
  Je kunt met ons bellen en mailen, en om je snel te kunnen helpen bij vragen, kijken we mee naar je gegevens. Heel soms maken we een aantekening die we even bewaren of gebruiken we je gegevens om contact met jou op te nemen. Daarna vernietigen we de gegevens meteen.

 • Nieuwsbrieven
  Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. Hiervoor gebruiken we ook je gegevens. Je kunt je ook altijd weer afmelden voor onze nieuwsbrieven. Wanneer je hebt aangegeven aanwinstenmails te willen ontvangen blijven we deze versturen, tot dat je zelf via Mijn Bibliotheek hebt aangegeven dat je dit niet meer wilt.

 • Actie, prijsvraag of deelname aan een cursus/activiteit
  Als je meedoet aan een actie, prijsvraag of deelneemt aan een cursus/activiteit, dan vragen wij om je enkele persoonlijk gegevens. Zo kunnen we de actie uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekendmaken en contact met je opnemen over wijzigingen in cursus/activiteit data enz. Ook meten wij zo de respons op onze acties. Na afloop van de actie, prijsvraag of cursus/activiteit, vernietigen we de gegevens meteen.

 • Verbetering van onze service
  We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Daarom kunnen we je gegevens gebruiken voor een klant- of marktonderzoek. Als je meedoet met Biebpanel, ons landelijke platform voor klantonderzoek, kun je vertrouwen op het privacybeleid van dat platform, een privacy beleid dat is net zo betrouwbaar is als het onze.

 • Herinneringen en aanmaningen
  We gebruiken je gegevens voor het versturen van een herinnering als er nog materialen bij je thuis zijn, of een factuur als je materialen niet meer terug brengt. Als het moet, geven we die gegevens uiteindelijk ook door aan ons incassobureau.

Doorgifte aan derden

Alle gegevens die je bij ons achterlaat zijn veilig bij ons. Wij geven jouw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de dienstverlening of als de wet zegt dat dat moet. In de volgende situaties kan doorgifte plaatsvinden:

 • Interbibliothecair leenverkeer
  Via het interbibliothecair leenverkeer (IBL) kun je in veel gevallen boeken en/of andere materialen reserveren uit andere bibliotheken. Mocht je een reserveringsaanvraag doen, dan zijn wij genoodzaakt enkele van je persoonsgegevens door te geven aan de betreffende bibliotheek (o.m. naam, pasnummer etc.). De verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens ligt bij deze externe bibliotheek. Desgewenst kun je bij de betreffende bibliotheek het beleid omtrent de verwerking van persoonsgegevens opvragen.
   
 • Landelijke inlogsysteem
  In het kader van het landelijk inlogsysteem worden door Bibliotheek Borne en de Koninklijke Bibliotheek de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  - Gebruikersnaam
  - Wachtwoord
  - E-mail adres
  - Gepseudonimiseerd uniek koppelnummer

  Bibliotheek Borne wisselt op voorhand een beperkte set persoonsgegevensmet de KB uit. Die gegevens maken het mogelijk dat de KB jou als lid van Bibliotheek Borne herkent als je je registreert bij en/of gebruik maakt vandiensten van de online Bibliotheek waarvoor een lokaal lidmaatschap is vereist.

  Als je je bijvoorbeeld registreert voor e-books en luisterboeken, dan worden deze lidmaatschapsgegevens automatisch gekoppeld aan je registratie. De KBverwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring. Devolgende gegevens worden met de KB gedeeld:

  - Geboortedatum (controlevraag)
  - ISIL-code (aanduiding van Bibliotheek Borne
  - Lidmaatschapsnummer bij Bibliotheek Borne
  - Pasnummer
  - Rechten op toegang tot de online Bibliotheek

  Als je je hebt geregistreerd bij de online Bibliotheek voor het lenen van ebooks,dan geeft de KB dat door aan Bibliotheek Borne om in haar ledenadministratie te verwerken. Dat is nodig omdat de vergoeding voor hetlenen van e-books is inbegrepen bij de lidmaatschapsvergoeding die je aan Bibliotheek Borne betaalt. Bibliotheek Borne kan jou daarmee van dienst zijn bij vragen over je lidmaatschap, en je informeren over de verschillendeabonnementsvormen en specifieke evenementen rondom e-books. Hiervoorworden de volgende gegevens door de KB met de Bibliotheek Borne gedeeld:

  - Pasnummer
  - Actief e-booklener (ja/nee)

  De KB deelt niet met Bibliotheek Borne welke e-books je hebt geleend.Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de KoninklijkeBibliotheek in het kader van de online Bibliotheek, verwijzen we je graag naar deprivacyverklaring van de online Bibliotheek.

 • Door ons ingeschakelde leveranciers
  Het kan zijn dat we een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijvoorbeeld een bepaalde statistische analyse of het verzorgen van een mailing). In die situaties zullen we steeds met de betreffende partij afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens. Dit wordt vastgelegd in een vewerkersovereenkomst. Het komt er op neer dat deze derde partijen je gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

 • Op grond van wettelijke verplichtingen
  Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht je gegevens af te geven aan overheidsinstanties (zoals politie/justitie, fiscus etc.). Wij zullen je gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan je te informeren over een dergelijke afgifte. Daarnaast mogen we bij een vermoeden van fraude aangifte doen bij de politie.

Wij zullen je gegevens nooit verkopen aan anderen. We bewaren je gegevens maximaal 5 jaar. Op jouw eigen verzoek kunnen we gegevens eerder verwijderen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die tijdens het internetten worden opgeslagen op je computer. De informatie is nodig voor het goed functioneren van een website. Cookies kunnen persoonlijke informatie verzamelen. Cookies van de bieb zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet. Wij gebruiken cookies om je te herkennen als je ons bezoekt, maar ook om te zorgen dat onze website goed werkt en je onze catalogus kunt raadplegen. Ook plaatst het inlogsysteem voor bibliotheken een cookie om de inlogsessie van de websitebezoeker te kunnen bijhouden. Door cookies krijgen we informatie over jouw gebruik van onze diensten. Zo kunnen we onze diensten en onze website verbeteren. Voor verdere en uitgebreidere informatie betreffende Cookies, verwijzen wij naar ons Cookie statement.

Google Analytics

Wij maken hier gebruik van om bij te houden hoe mensen onze website gebruiken. De informatie die wij via deze weg verzamelen wordt, met inbegrip van het adres van je computer (het IPadres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of als deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

Bezoek aan onze website

Op de website worden algemene bezoekgegevens bij gehouden. In dit kader kan het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd. Ook kunnen deze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om de werking van de website te verbeteren. Wij proberen deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Contactformulier

Met het contactformulier op de website kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij moet je bepaalde informatie invullen. Deze bewaren wij tot we zeker weten dat jij tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Sociale media

Op de website staan knoppen waarmee je pagina’s op sociale netwerken, zoals Facebook en Twitter, kunt promoten of delen. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van Facebook en van Twitter om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere andere social mediakanalen.

Cameratoezicht

Er is cameratoezicht bij Kulturhus Borne en dus bij de Bibliotheek. Dit is voor uw en onze veiligheid. De beelden worden alleen geraadpleegd als er een wettelijke aanleiding is en/of bij vermoeden van een strafbaar feit. Deze beelden worden 6 weken bewaard.

Wijzigingen privacyverklaring

Doordat de privacywetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast en verbeterd, is ook dit Privacy Statement aan veranderingen onderhevig. Als we dit privacy statement wijzigen, zullen we dat duidelijk vermelden op onze website. We laten het dan ook weten via onze nieuwsbrief, als je je daarvoor hebt aangemeld. Je kunt dan altijd meteen reageren.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Na 7 jaar inactiviteit worden jouw gegevens automatisch omgezet, zodat ze niet meer herleidbaar zijn naar jou als persoon.

 • Hierbij heb je de volgende rechten:
 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
 • Inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van je hebben.
 • Het laten corrigeren van fouten en het aanpassen van jouw persoonsgegevens.
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
 • Intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van jouw persoonsgegevens, jouw gegevens anonimiseren of zodanig verwijderen dat het niet meer herleidbaar is tot jouw als persoon.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van jouw persoonsgegevens.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij kunnen daarom om je legitimatie of een andere vorm van identificatie vragen. Wij zijn gerechtigd kosten in rekening te brengen bij uitoefening van het inzagerecht; deze kosten zijn wettelijk gemaximeerd. 

Contact

Als je vragen hebt over dit Privacy Statement of ons privacy beleid, neem dan gerust contact met ons op. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.